Heta arbeten

– öka säkerheten på din arbetsplats!

I samarbete med Brandskyddsförening bedriver vi på Vägsäk utbildningen Heta Arbeten.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar med brandfarliga Heta Arbeten, typ svetsning och skärning samt de som agerar som tillståndsansvarig för heta arbeten.

Heta Arbeten är ett samlingsnamn för moment som medför uppvärmning eller gnistbildning som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallas Heta Arbeten.
Heta Arbeten finns i en mängd branscher. Industri- och byggarbete, lantbruk, sjöfart och hantverk för att nämna några stycken.

De som utför Heta Arbeten kallas hetarbetare.  Innan Heta Arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade. En tillståndsansvarig är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat.

Brandvaktens uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat. Slutligen då hetarbetaren, den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra Heta Arbeten krävs ett giltigt certifikat.

Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att Heta Arbeten skall utföras av certifierade hetarbetare

Utbildningen följer brandskyddsföreningens riktlinjer och innehåller följande:

  • Vad är Heta Arbeten
  • Ansvar och organisation
  • Försäkringsvillkor
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandteori
  • Brandsläckning och utrustning
  • Brandfarliga varor
  • Risker med och hantering av gasflaskor
  • Tätskikt
  • Praktisk brandsläckning

Kontakta oss gällande Heta Arbeten