Gång & cykelräcken

Konstruktionerna för gång och cykelbaneräcken har fokus på design och estetik. Dessa är trafikmiljöer där det ställs höga krav på exempelvis god genomsikt.

Säkerheten först!

Sedan 2013 är det i Sverige lag på att endast CE-märkta och godkända produkter får monteras längs våra vägar.