Mitträcken

Mitträcke är ett sätt att minska mötesolyckorna efter våra vägar, utan att bygga upp en komplett motorväg.

Gedigen kunskap

Vi har jobbat med mitträckesinstallationer sedan mitten av 90-talet då det beslutades att utrusta delar
av landets vägnät med denna säkerhetsåtgärd.