Vägräcken

Idag finns det över 140 000 km väg runt om i Sverige. Vi på Vägsäk tillsammans med våra leverantörer utmanas hela tiden av att hitta
framtidens säkerhetslösningar för våra vägar.

Runt vägarna vistas trafikanter, bilar, lastbilar, bussar, cyklister, gångare och inte minst alla vilda djur.
Vår målsättning är att hela tiden ligga steget före i trafiksäkerhet.

Vi kan vägräcken

Med över 20 års gemensam erfarenhet kan vi garantera vägräckesinstallationer av högsta klass.