Vi utför nymontering och reparationer av alla typer av vägräcken.

Våra områden

Vägräcken

För en trygg trafikmiljö på vägar och motorvägar.

Broräcken

Högsta kvalité och smart design för estetiskt tilltalande miljöer.

Mitträcken

För ökad trafiksäkerhet och minskade materialskador.

Gång & cykelräcken

Med fokus på estetik och design. Räcken där det ställ höga krav på god genomsikt, vid t.ex. trafikplatser.

Parkeringsräcken

Parkeringsräcken för inramning och avgränsning av parkeringar.

Bullerskärmar

Måttanpassade skärmar för att reducera buller samt vind- och lufttryck från tåg- och fordonstrafik.

Ni kan med stor trygghet vända er till oss på Vägsäk!

Vi har kunskapen

Genom utbildning och gedigen erfarenhet kan vi garantera ett väl utfört jobb.

Certifierad personal

All vår personal är utbildad och certifierad!

Återkommande kunder

Vi är otroligt stolta över våra ständigt återkommande kunder, Svevia, Skanska, PEAB, NCC med flera.

Högsta kvalité

Med gedigen erfarenhet har vi otrolig uppmärksamhet på detaljer och kvalitet.

Över 20 års erfarenhet

Med över 20 års sammanlagd erfarenhet kan ni tryggt låta oss göra jobbet.

Underhåll

Vi underhåller och reparerar ert befintliga bestånd av räcken.

Några av våra kunder och partners