VÅRA OMRÅDEN

VÄGRÄCKEN

För en trygg trafikmiljö på vägar och motorvägar.

BRORÄCKEN

Högsta kvalité och smart design för estetiskt tilltalande miljöer.

MITTRÄCKEN

För ökad trafiksäkerhet och minskade materialskador.

GÅNG & CYKELRÄCKEN

Med fokus på estetik och design. Räcken där det ställ höga krav på god genomsikt, vid t.ex. trafikplatser.

PARKERING

Parkeringsräcken för inramning och begränsningar av parkeringar.

BULLERSKÄRMAR

Måttanpassade skärmar för att reducera buller samt vind- och lufttryck från tåg- och fordonstrafik.

Kontakta oss!

Lisa Strömbäck
Tel. 070-516 00 53
Lisa.stromback@vagsak.se