VÅRA OMRÅDEN

VÄGRÄCKEN

För en trygg trafikmiljö på vägar och motorvägar.

BRORÄCKEN

Från start till slut.

Temporära broräcken under uppbyggnad av bro, broräcken på kantbalk, broräcke i mark.

MITTRÄCKEN

För ökad trafiksäkerhet och minskade materialskador.

GÅNG & CYKELRÄCKEN

Med fokus på estetik och design. Räcken där det ställs höga krav på god genomsikt, vid t.ex. trafikplatser.

PARKERING

Parkeringsräcken för inramning av parkeringar eller som påkörningsskydd för tank och laddstationer.

SUICIDSKYDD & BULLERSKÄRMAR

Suicidskydd måttanpassade för broar med redan befintligt broräcke och för nya broar- komplett broräcke med integrerat suicidskydd.

Bullerskärmar måttanpassade för att reducera buller samt vind- och lufttryck från tåg- och fordonstrafik.

Kontakta oss!

Lisa Strömbäck
Tel. 070-516 00 53
Lisa.stromback@vagsak.se