Bullerskärmar

Måttanpassade skärmar för att reducera buller samt vind- och lufttryck från tåg- och fordonstrafik.

Inte bara bullerdämpning

Förutom en förbättrad ljudmiljö ger bullerskärmens yta möjligheter för text, grafik och ljus. Skärmarna kan bl.a. tillverkas i aluminium, polycarbonat och trä.